ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

Κωνσταντίνος Βιολιντζής

Καθηγητής Πληροφορικής 7ου Δημοτικού σχολείου Γιαννιτσών για το σχολικό έτος 2014-15.

Top