Ο κύκλος του νερού

O κύκλος του νερού — γνωστός και ως υδρολογικός κύκλος — είναι η συνεχής ανακύκλωση του νερού της Γης μέσα


Ένα βίντεο για τον κύκλο του νερού


Ο υδρολογικός κύκλος του νερού


Το νερό ως πηγή ζωής !!!

  Δεν έχει σημασία ποιοι είμαστε, που ζούμε, τι κάνουμε, όλοι εξαρτόμαστε απ το νερό. Το χρειαζόμαστε κάθε μέρα, με


Η δημιουργία του νερού στη Γη

Τους πρώτους αιώνες μετά από τη δημιουργία της Γης, ο πλανήτης μας δεν είχε ατμόσφαιρα αφού στοιχεία όπως το ήλιο


Το νερό ως φυσικός πόρος

Ένας από τους πολυτιμότερους φυσικούς πόρους είναι το νερό. Παρόλο που τα επιφανειακά νερά (λίμνες, ποτάμια, υγρότοποι) και τα υπόγεια


Χρήσεις του νερού και συμβουλές

Καθένας από εμάς χρησιμοποιεί το νερό στην καθημερινή του ζωή είτε άμεσα (μαγείρεμα, καθαριότητα κτλ.) είτε έμμεσα (με την κατανάλωση


Οι γενικές ιδιότητες του νερού

        Από όλα τα μόρια, το νερό είναι χωρίς αμφιβολία το πιο συνηθισμένο και το πιο πολύτιμο, το πιο απλό και


Η βλάστηση στο νομό Πέλλας

Σε ολόκληρο το νομό Πέλλας απαντώνται 4 ζώνες βλάστησης. Μία από αυτές είναι η παραμεσογειακή ζώνη βλάστησης (Quercetalia pubescentis) που


Χρησιμότητα του νερού!

Το νερό είναι πολύ χρήσιμο γιατί οι άνθρωποι το χρησιμοποιούν για πολλούς και ποικίλους λόγους: για να το πίνουν, για


Υδάτινο δυναμικό της περιοχής μας

Η γεωγραφική θέση και το μορφολογικό ανάγλυφο στην περιοχή βοηθούν στην ανάπτυξη ιδιαίτερα αξιόλογου υδατικού δυναμικού. Η πεδιάδα των Γιαννιτσών

Top