Ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα ερωτήματα: Υπάρχει φιλία ανάμεσα σε έναν άνδρα και μια γυναίκα;

Δημητρίου Κυριακή – Γ1,  Σοναντή Ελπίδα – Γ5

φυλα

Διεξαγάγαμε μια έρευνα βασισμένη στις απόψεις των μελών της συντακτικής ομάδας της εφημερίδας μας, πάνω στο ερώτημα εάν υπάρχει φιλία ανάμεσα σε έναν άνδρα και μια γυναίκα. Το 84% των ερωτηθέντων απάντησαν «ναι». Το υπόλοιπο 16% απάντησε «όχι». Μια ενδιαφέρουσα πληροφορία, την οποία πρέπει να έχουμε υπ’ όψιν μας είναι πως το μεγαλύτερο μέρος των μελών μας είναι κορίτσια. Κάτι άλλο αξιοσημείωτο είναι πως τα αγόρια απάντησαν «όχι». Τα αποτελέσματα αυτά μπορούν να εξηγηθούν με ποικίλες σκέψεις, βασισμένες στον ψυχισμό και τη λογική των δύο φύλων.

Έχει αποδειχθεί, πως το γυναικείο φύλο είναι πιο επιρρεπές στον ρομαντισμό και στους συναισθηματισμούς. Αντιθέτως, είναι γνωστό πως το ανδρικό φύλο σκέφτεται περισσότερο τις σωματικές-σεξουαλικές του ανάγκες και δεν αναλώνεται σε «άσκοπες» συναισθηματικές σκέψεις. Επίσης, αν το δούμε από διαφορετική σκοπιά, οι αρνητικές απαντήσεις του ανδρικού φύλου σε αυτή την έρευνα, μπορούν να θεωρηθούν σημάδια σεξιστικού ρατσισμού, παρά το νεαρό της ηλικίας τους. Βέβαια, ο σεξιστικός ρατσισμός θεωρείται πολύ διαδεδομένος σε αρκετές χώρες της Μεσογείου και όχι μόνο.

Συμπέρασμα; Μπορεί να θεωρηθεί ότι οι γυναίκες πέφτουν θύματα της ίδιας τους της αφέλειας. Βέβαια αυτό είναι το δικό μας συμπέρασμα. Μετά από αυτό το άρθρο, όποιος έχει κριτική σκέψη μπορεί να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα.

Σχολιάστε

Top