Τα καλύτερα σχολεία και τα πιο ευτυχισμένα παιδιά…

best schools

Λιασκώνη Χριστίνα, Μερκουριάδη Γεωργία – Β2

Με αφορμή  μια έρευνα του Ο.Ο.Σ.Α. που απεικονίζει ένα διάγραμμα, με τα πιο χαρούμενα αλλά και λυπημένα παιδιά, με τα καλύτερα, αλλά και τα χειρότερα σε βαθμολογία σχολεία σε ολόκληρο τον κόσμο, αποφασίσαμε να γράψουμε και εμείς την δικιά μας άποψη σχετικά με το θέμα.

Αρχικά, έχουν κατατάξει την Ελλάδα στην τέταρτη χειρότερη θέση του διαγράμματος, αλλά και στα πιο δυστυχισμένα παιδιά. Κατά την γνώμη μου, το διάγραμμα αυτό δεν είναι και πολύ δίκαιο. Κανονικά θα έπρεπε να πάρουν υπόψη τους την υλικοτεχνική υποδομή κάθε σχολείου, που αναμφίβολα επηρεάζει την ψυχολογία των μαθητών. Για παράδειγμα, η Ελλάδα αυτό τον καιρό διέρχεται οικονομική κρίση και δεν μπορεί να προσφέρει προνόμια που προσφέρουν άλλες ανεπτυγμένες χώρες (π.χ. Βέλγιο). Επίσης με όλα αυτά τα σημερινά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, οι μαθητές, χωρίς να το καταλαβαίνουν, μεταφέρουν αυτό το στρες σε όλες τις δραστηριότητες της καθημερινότητά τους, όπως και το σχολείο.

Συνεπώς η γνώμη μας είναι ότι, όταν γίνεται σύγκριση και βαθμολόγηση, πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν όλες οι συνθήκες και να καταγράφονται οι λόγοι που οδηγούν σε υψηλές ή χαμηλές βαθμολογίες.

Σχολιάστε

Top