Η Επίδραση των Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών στα Παιδιά

Video_Games_and_Health_Blog_Image_01Υπάρχουν πολλές μελέτες για τις πιθανές θετικές ή αρνητικές επιδράσεις των videogames στα παιδιά και αρκετές είναι αντικρουόμενες μεταξύ τους.

Οι θετικές κριτικές αναφέρονται κυρίως στην ανάπτυξη των γνωστικών δεξιοτήτων αλλά και στη δυνατότητα που προσφέρουν στα παιδιά να καλλιεργήσουν τη φαντασία τους.

Οι αρνητικές κριτικές επισημαίνουν το κίνδυνο αύξησης της επιθετικής συμπεριφοράς από τη συχνή ενασχόληση με παιχνίδια με επιθετικό περιεχόμενο, την σταδιακή απευαισθητοποίηση στη βία καθώς και τον κίνδυνο εξάρτησης.

Ποια είναι όμως τα χαρακτηριστικά εκείνα που κάνουν τα videogames τόσο ελκυστικά;

  1. Ο ρεαλισμός και τα εξελιγμένα γραφικά τους. Ο κόσμος απεικονίζεται πολύ παραστατικά, με ζωντανά χρώματα και κίνηση.
  2. Οι κλιμακούμενες βαθμίδες δυσκολίες. Π.χ. ο παίκτης ξεκινά από ένα βασικό επίπεδο και σταδιακά, όσο προχωρά σε υψηλότερο επίπεδο, πρέπει να χρησιμοποιήσει σύνθετες στρατηγικές, να πάρει πιο δύσκολες αποφάσεις κ.λ.π. Κι αυτό αποτελεί μια αυξανόμενη πρόκληση που παράγει κλιμακούμενη διέγερση.

 

Θετικές επιδράσεις

Σ’ αυτό που σχεδόν όλες οι μελέτες συμφωνούν είναι ότι τα videogames συμβάλλουν στην ανάπτυξη και βελτίωση των γνωστικών δεξιοτήτων των παιδιών, και ειδικότερα στην συγκέντρωση της προσοχής, στην παρατηρητικότητα, στον οπτικοκινητικό συντονισμό, στην δεξιοτεχνία, στην ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και στην αύξηση των γενικών γνώσεων.

Ενώ, λοιπόν, δεν αμφισβητείται η θετική επίδραση των videogames στην ανάπτυξη του γνωστικού τομέα, οι γνώμες διχάζονται σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της φαντασίας και την ικανότητα διάκρισής της απ’ την πραγματικότητα.

Αρνητικές επιδράσεις

Το θέμα της επιθετικότητας είναι το πιο πολυσυζητημένο και καυτό θέμα σχετικά με τα videogames.

Τίθεται λοιπόν το ερώτημα: κατά πόσο το συστηματικό παίξιμο videogames οδηγεί στην αύξηση της επιθετικότητας στα παιδιά;

Απ’ τις υπάρχουσες ψυχολογικές μελέτες για τα videogames, υπάρχουν ενδείξεις ότι το παίξιμό τους έχει ισχυρή επίδραση στην επιθετικότητα των παιδιών, γιατί τα παιδιά εμπλέκονται ενεργητικά σ’ αυτά. Ακόμα τα παιχνίδια αυτά αμείβουν την βίαιη συμπεριφορά και τα παιδιά επαναλαμβάνουν ξανά και ξανά αυτή την συμπεριφορά παίζοντας. Επιπρόσθετα είναι γνωστό απ’ την  Επιστήμη της  Ψυχολογίας ότι  η ενεργός συμμετοχή, η ενίσχυση μέσω της αμοιβής και η επανάληψη,
προάγουν την μάθηση.

Ειδικότερα, μελέτες του 2001 (Dr Anderson & colleagues, 2001) έδειξαν ότι συχνό παίξιμο με videogames συνδέεται με περισσότερο επιθετικές σκέψεις, επιθετικά συναισθήματα, επιθετικές συμπεριφορές. Συνδέεται επίσης με μείωση της ικανότητας για ενσυναίσθηση, που είναι η νοητική και συναισθηματική ικανότητα για επαφή και κατανόηση της ψυχικής κατάστασης του αλλού ατόμου, με απλά λόγια η ικανότητα να μπαίνει κανείς στη θέση του άλλου, που θεωρείται βασικός μηχανισμός  κοινωνικής συμπεριφοράς και αναστολής επιθετικότητας.

Τέλος η συντακτική μας ομάδα, θέλοντας να θέσει την άποψη της στο τρέχον ζήτημα, σας προτείνει, αν επιθυμείτε, να ξεφεύγετε στα ηλεκτρονικά παιχνίδια κατά τις ώρες της χαλάρωσης σας αλλά με μέτρο και σύνεση.

Δρίβας ΠαναγιώτηςΓ΄1

Ξαγοράρης Άγγελος Γ΄2