Πρωτοπόρες Γυναίκες της Επιστήμης

11 Φεβρουαρίου – Διεθνής Ημέρα για τις Γυναίκες και τα Κορίτσια στην Επιστήμη.

Η ημέρα αυτή υπενθυμίζει ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην επιστημονική και τεχνολογική κοινότητα και ότι η συμμετοχή τους πρέπει να αυξηθεί.Λήψη αρχείου