ΣΤ΄1 / ΚΑΡΧΑΡΙΕΣ από τον Σταύρο (2014-2015)

Διαφάνεια10

Καρχαρίες

(από τον Σταύρο)

*

*

Διαφάνεια1

Διαφάνεια2

Διαφάνεια3

Διαφάνεια4

Διαφάνεια5

Διαφάνεια6

Διαφάνεια7

Διαφάνεια8

Διαφάνεια9

Διαφάνεια10

*

Σταύρος

*

*

Στ΄1 2014-2015

9ο Δημ. Σχ. Σταυρούπολης

*

*

Σχολιάστε

Top