Στήλη: Γενικά



Καλό καλοκαίρι

Κάντε κλικ στην φωτο για να τη δείτε ολόκληρη!!



Συμβουλές για ασφαλή πλοήγηση στα Κοινωνικά Δίκτυα



Τα Προσωπικά δεδομένα και η προστασία τους

Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε και περιγράφει ένα άτομο, όπως: στοιχεία αναγνώρισης (ονοματεπώνυμο, ηλικία, κατοικία, επάγγελμα, οικογενειακή



Έναρξη προ/τος αγωγής υγείας, σχ. έτος 2015 – 2016

Ξεκίνησε το πρόγραμμα αγωγής υγείας με θέμα : Ηλεκτρονικό περιοδικό (Schoolpress) με θέμα «Τα Κοινωνικά Δίκτυα». Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν



Η αφίσα μας

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος,σε μια προσπάθεια να σας παρουσιάσουμε τα τελικά μας συμπεράσματα, δημιουργήσαμε και δημοσιεύσαμε την αφίσα μας.



Λήξη προγράμματος (Πως τα περάσαμε – τι μάθαμε…)

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί οι μαθητές που συμμετείχαν στο φετεινό πρόγραμμα Αγωγής Υγείας μοιράζονται μαζί μας πως περάσαν και τι



Κανόνες ορθής χρήσης και ασφάλειας στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης

Οδεύοντας προς το τέλος αυτού του προγράμματος τα παιδιά, λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά που έχουμε συζητήσει, δημιούργησαν την δική τους



Κίνδυνοι στο Facebook

Μέσα στα πλαίσια συτού του προγράμματος ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους κινδύνους που κρύβουν οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Κίνδυνοι όπως: α)



Η ομάδα μας στο Facebook

Δημιουργήσαμε στο Facebook την «Ομάδα Αγωγής Υγείας Γυμνασίου Νάουσας» προκειμένου να συμπεριλάβουμε και τους υπόλοπους μαθητές του σχολείου μας, ώστε



Ρυθμίσεις απορρήτου και ασφαλείας στο Facebook

Για μεγαλύτερη ασφάλεια στο Facebook ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται στο παρακάτω αρχείο: Ρυθμίσεις απορρήτου και ασφαλείας στο Facebook

Top