Αποτελέσματα στατιστικής έρευνας

images

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε τα αποτελέσματα της στατιστικής μας έρευνας.
https://www.dropbox.com/s/kfnza0ffdbeb8e8/%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%20%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%88%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%82.pdf?dl=0

Σχολιάστε

Top