Τα συντηρητικά των τροφίμων

Συντηρητικά – πρόσθετα τροφίμων χαρακτηρίζουμε τις ουσίες αυτές τις οποίες προσθέτουμε σε ένα τρόφιμο για την παρασκευή, συντήρηση και βελτίωση της γεύσης και εμφάνισης του τροφίμου. Τα πρόσθετα- συντηρητικά τροφίμων σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγράφονται υποχρεωτικά στις συσκευασίες των τροφίμων με το γράμμα Ε και ένα τριψήφιο αριθμό. Κάποιες φορές μπορεί να τα συναντήσουμε και με τη χημική τους ονομασία.

  food-additives-570x350

Τα συντηρητικά στα τρόφιμα χρησιμοποιήθηκαν ως αναγκαία συστατικά για την συντήρηση των τροφίμων. Η χρήση του είναι μια πρακτική που εφαρμόστηκε από τα πολύ παλιά χρόνια από τον άνθρωπο με σκοπό την προστασία των προϊόντων διατροφής από αλλοιώσεις που προξενούνται από διάφορους μικροοργανισμούς και την διατήρησή τους για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μερικοί παραδοσιακοί τρόποι συντήρησης είναι ξήρανση, κάπνισμα, αλάτισμα (πάστωμα), ψύξη, κατάψυξη και εμφιάλωση.

-1-638

Η χρησιμοποίησή τους στα διάφορα προϊόντα διατροφής συντελεί στην πρόληψη ανάπτυξης της μούχλας και βακτηριδίων που είναι επικίνδυνα (clostridium botulinum), στην συντήρηση του προϊόντος ώστε αυτό να φαίνεται ελκυστικό στον καταναλωτή, στην παράταση και αύξηση ζωής, διατήρηση και ενίσχυση του χρώματος του προϊόντος και στην ασφάλεια των τροφίμων.

Τεχνητές χρωστικές ουσίες και συντηρητικά έχουν ενοχοποιηθεί για την αναφυλακτοειδή αντίδραση (ουρτικάρια) και την υπερκίνηση / υπερδραστηριότητα των παιδιών. Η ταρτραζίνη (τεχνητή χρωστική) και το βενζοϊκό οξύ (συντηρητικό) είναι δυνατόν να προκαλέσουν κλινικές αντιδράσεις όπως ρινίτιδα, άσθμα και ουρτικάρια σε ευαίσθητα άτομα.

 

ΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ

Πρόσφατα δόθηκε από ερευνητικά νοσοκομειακά κέντρα της Γαλλίας μία λίστα από τους κωδικούς Ε που αναγράφονται στα τρόφιμα – οι οποίοι όπως είναι γνωστό αφορούν τα Πρόσθετα Τροφίμων – στους οποίους οι καταναλωτές οφείλουν να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή.

ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΕΣ  ΟΥΣΙΕΣ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ

ΥΠΟΠΤΕΣ

ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

E131

E103

E102

E104

E388

E142

E105

E110

E123

E339

E210

E111

E120

E141

E340

E211

E121

E123

E150

E341

E212

E125

E124

E151

E407

E213

E126

E127

E153

E450

E214

E130

E171

E461

E215

E152

E173

E462

E217

E181

E180

E463

E239

E240

E465

E241

E466

E477

SIN

Αντιλαμβανόμαστε ότι κάθε φορά πριν καταναλώσουμε ένα τρόφιμο πρέπει να δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή σε τρόφιμα που περιέχουν τους παραπάνω κωδικούς και να αποφεύγεται η κατανάλωση τέτοιων τροφίμων.

Εντέλα Κιοράι

Μπλεόνα Κιοράι 

Top