Θα φεύγατε για σπουδές/ δουλειά στην Ε.Ε.;

των μαθητών Ευθυμίου Κωνσταντίνου, Παπαδόπουλου Θεμιστοκλή, Σούτζιο Σωκράτη, Δόση Χρήστο και της μαθήτριας Χριστοδούλου Αλεξάνδρας

Η ομάδα μας πραγματοποίησε ένα ρεπορτάζ στην κεντρική πλατεία της πόλης μας, με σκοπό να συγκεντρώσει απαντήσεις και να βγάλει συμπεράσματα, σχετικά με τη διάθεση των Γιαννιωτών να «ξενιτευτούν» ή όχι για σπουδές ή για εργασία σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πιο συγκεκριμένα, οι περαστικοί, πέραν της ηλικίας τους, απάντησαν και στις εξής ερωτήσεις:

  • Θα πηγαίνατε σε μια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να βρείτε μία καλύτερη δουλειά και με προοπτική να ζήσετε εκεί για πάντα;
  • Θα στέλνατε τα παιδιά σας σε μία άλλη Ευρωπαϊκή χώρα να σπουδάσουν;
  • Θα ήσαστε θετικός/ή σε μία ενδεχόμενη έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη;

 

Από τους 51 ερωτηθέντες, το 59% δήλωσε ότι ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 18-40 ετών, ενώ το υπόλοιπο 41% στην ηλικιακή ομάδα 40+.

Στην πρώτη ερώτηση το 55% απάντησε «Ναι»˙ οι ερωτηθέντες ήταν δηλαδή θετικοί στο να φύγουν και να αναζητήσουν την τύχη τους εκτός Ελλάδας και εντός της Ε.Ε. Από την άλλη, το 45% απάντησε «Όχι»˙ δε διατίθενται να αφήσουν τη χώρα τους για εύρεση εργασίας στο εξωτερικό.

Στη συνέχεια του ρεπορτάζ και συγκεκριμένα στη δεύτερη ερώτηση, η μεγάλη πλειοψηφία, ήτοι το 76%, δήλωσε ότι ευχαρίστως θα έστελνε τα παιδιά του στο εξωτερικό, ενώ το 18% ήταν αρνητικό στην ιδέα αυτή. Υπήρχε και μια μειοψηφία της τάξης του 6% που δίστασε και απάντησε ότι δεν ξέρει.

Τέλος στην τρίτη και τελευταία ερώτηση, το 47% των ερωτηθέντων ήταν αρνητικό στην ενδεχόμενη έξοδο της Ελλάδας από την Ε.Ε., ενώ το 43% δε θα το πείραζε η Ελλάδα να εγκαταλείψει την αγκαλιά των 28 κρατών-μελών της Ευρώπης. Το υπόλοιπο 8% δήλωσε «Δεν ξέρω».

Τα παραπάνω αποτελέσματα δίνονται παραστατικά στα διαγράμματα πίτας που ακολουθούν.

 

Πηγή: φωτογραφία από 24H in a newsroom

Σχολιάστε

Top