ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΟ ΠΑΚΕΤΟ

Η μορφή του αυτοδύναμου πακέτου Η Εικόνα 1 δείχνει τη διάταξη των πεδίων σε ένα πακέτο δεδομένων. Το περιεχόμενο και η μορφή ενός πακέτου δεδομένων [...]