Σχετικά με το πέμπτο τεύχος

εξωφυλλο

Στο Γυμνάσιο Νέας Αρτάκης, για το Α΄ και Β΄ τετράμηνο, η Γ΄ γυμνασίου ανέλαβε συνθετική δημιουργική εργασία με την καθοδήγηση της καθηγήτριας ΠΕ 80(Οικιακή οικονομία) Τσαμάκη Βασιλικής. Στα πλαίσια του μαθήματος Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, για την ενότητα που αφορά τα κοινωνικά προβλήματα, επιλέχθηκε μια βιωματική προσέγγιση καθώς και περισσότερο δημιουργική.

Τα θέματα που απασχόλησαν τους μαθητές ήταν διαφορετικά και  σε πολλαπλά επίπεδα. Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες εργάστηκαν για τον προσδιορισμό του θέματος – κοινωνικό πρόβλημα. Μετά την μελέτη και τη συλλογή πληροφοριών κλήθηκαν να αποδώσουν τις σκέψεις τους με την τεχνοτροπία της δημιουργικής γραφής, μπαίνοντας στη θέση των πρωταγωνιστών των ιστοριών τους. Με αυτό τον τρόπο καταρτίστηκαν τα τελικά κείμενα των  ομάδων, τα οποία και δημοσιεύουμε ως άρθρα στο 5ο τεύχος του περιοδικού μας.

Top