Παρουσίαση προγράμματος

Αγαπητοί γονείς, σας ενημερώνουμε ότι κατά το σχολικό έτος 2021-2022, το σχολείο μας συμμετέχει στο εγκεκριμένο πρόγραμμα eTwinning με τίτλο «Beehave, Beehive, Betwin» με την [...]

bee4-20211003T13_16_55

CodeWeek challenge

Για την εβδομάδα του κώδικα δημιουργήσαμε ομάδες και θα ανταλλάξουμε κώδικες για τη δημιουργία εικόνας. Δημιουργήσαμε τις εικόνες μας με την εφαρμογή zaplycode και τη [...]

twinspace

Το twinspace του προγράμματος

Το twinspace είναι ο χώρος όπου συνεργαζόμαστε, επικοινωνούμε και ανεβάζουμε το υλικό μας. Το twinspace του προγράμματός μας είναι https://twinspace.etwinning.net/194584/home Δείτε οδηγίες για τη σύνδεση [...]