Εργασία Γ” Γυμνασίου στο μάθημα Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής

Στα πλαίσια του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, συζητήθηκε με τους μαθητές της Γ΄ τάξης το θέμα της κατάργησης της θανατικής ποινής. Μετά από ανταλλαγή απόψεων στην τάξη, ζητήθηκε από τους μαθητές να επιχειρηματολογήσουν υπέρ ή κατά της θανατικής ποινής ,να σχεδιάσουν σκίτσα σχετικά με το θέμα ή να γράψουν ένα ποίημα με τις σκέψεις ενός θανατοποινίτη την παραμονή της εκτέλεσης του.

IMG_20230331_114912 IMG_20230331_114937 IMG_20230404_090222 IMG_20230406_090025 IMG_20230406_090028