Μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο

Τέλη Μαΐου επισκέφτηκαν το σχολείο μας οι μαθητές των Στ” τάξειων των δημοτικών σχολείων της γειτονιάς μας, μαζί με τους/τις δασκάλους/ες τους. Ο κος Λάππας Βασίλειος, ξενάγησε τους μελλοντικούς μαθητές μας στους χώρους του σχολείου και τους εξήγησε ορισμένα θέματα πάνω στη λειτουργία του Γυμνασίου.