Οι δυνατότητες του Twinspace

Το eTwinning, η κοινότητα των σχολείων της Ευρώπης, προσφέρει την πλατφόρμα Twinspace, η οπία αποτελεί το χώρο συνεργασίας των σχολείων που συμμετέχουν σε ένα έργο. Αναφέρονται οι δυνατότητες του χώρου αυτού:

infographic twinspace activities

Σχολιάστε