Ψηφιακά εργαλεία σύμφωνα με την ταξινομία Bloom

Σύμφωνα με τον Bloom, οι μαθησιακές διαδικασίες ιεραρχούνται. Στην κατώτερη βαθμίδα τοποθετείται η ανάκληση πληροφοριών, ενώ στην ανώτερη, η δημιουργία. Η σειρά στην πυραμίδα της μάθησης σύμφωνα με τον Boom είναι:

1. Δημιουργία

2. Αξιολόγηση

3. Ανάλυση

4. Εφαρμογή

5. Κατανόηση

6. Ανάκληση

Προκειμένου να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία, συσχετίζοντάς την με τη πυραμίδα του Bloom, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πολλά διαδικτυακά εργαλεία, web 2.0 tools.

Bloom

Ανάκληση πληροφοριών:

α. Το Padlet είναι ένας καμβάς όπου ο κάθένας μπορεί να προσθέτει κείμενο, εικόνες, βίντεο και συνδέσμους.

β. Το Quizlet είναι εργαλείο για τη δημιουργία κουίζ και στόχο έχει τον έλεγχο των γνώσεων των μαθητευόμενων.

Κατανόηση γνώσης:

α. Με το Vocaroo οι μαθητές μπορούν να ακούσουν πληροφορίες  ξανά και ξανά από ένα άβαταρ, το οποίο επεξηγεί τη νέα γνώση.

β. Το Youtube φιλοξενεί μία μεγάλη ποικιλία από εκπαιδευτικά έτοιμα βίντεο ή βίντεο που έχει δημιουργήσει ο εκπαιδευτικός  για τους μαθητές ειδικά για κάποια μαθήματα.

Εφαρμογή νέας γνώσης:

α. Το Prezi που είναι ένας ενδιαφέρον τρόπος παρουσίασης χρησιμεύει στους μαθητές να παρουσιάσουν αυτά που έμαθαν. Παρομοίως, μπορούν να δημιουργήσουν παρουσιάσεις στο Slideshare και στα Google Slides. Το τελευταίο εργαλείο, μάλιστα, μπορούν να το χρησιμοποιήσουν ταυτόχρονα πολλοί μαθητές και να δουλεύουν συνεργατικά την ίδια παρουσίαση.

β. Προκειμένου να εφαρμόσουν τη νέα γνώση οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν χρονικές γραμμές με το εργαλείο Timetoast. Για παράδειγμα, φτιάχνουν μία ιστορική γραμμή με τα γεγονότα της Ιστορίας ή δημιουργούν στο μάθημα της Γλώσσας μία ιστορία.

Σχολιάστε