Τύποι Δεδομένων – Αριθμοί

dataypesp

Ένα πρόγραμμα συνήθως επεξεργάζεται δεδομένα τα οποία μπορεί να είναι αποθηκευμένα στην κύρια μνήμη του υπολογιστή, σε αποθηκευτικό μέσο ή η εισαγωγή

τους να γίνεται από κάποια μονάδα. Οι τύποι δεδομένων προσδιορίζουν τον τρόπο
παράστασης των δεδομένων εσωτερικά στον υπολογιστή, καθώς και το είδος της

επεξεργασίας τους από αυτόν. Στην Python δε δηλώνουμε ποιο τύπο δεδομένων
χρησιμοποιούμε.

Οι χαρακτηριστικοί τύποι δεδομένων στην Python είναι ο αριθμητικός, ο λογικός
(boolean) και οι συμβολοσειρές ή αλφαριθμητικά (strings).
Οι αριθμοί στην Python είναι κυρίως τριών τύπων:

● ακέραιοι (Integer)
● αριθμοί κινητής υποδιαστολής (floating point)
● μιγαδικοί αριθμοί (complex numbers), τύπος που δε θα μας απασχολήσει στη
συνέχεια.

Γ ΕΠΑΛ Πληροφορική – Σχολικό Βιβλίο

 

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης