Εκπαίδευση μέσα από τις τέχνες

Η εκπαίδευση μέσα από τις τέχνες, είναι ένας επεκτεινόμενος τομέας της εκπαιδευτικής έρευνας και περιλαμβάνει έρευνες σχετικά με τις εμπειρίες που αποκτάς μαθαίνοντας μέσα από τις τέχνες. Στο πλαίσιο αυτό, η διδασκαλία μπορεί να περιλαμβάνει εκπαίδευση μέσα από:

  1. τις παραστατικές τέχνες όπως ο χορός, το δράμα – θέατρο και η μουσική
  2. τη λογοτεχνία, την ποίηση και την αφήγηση ή την ψηφιακή αφήγηση
  3. τις εικαστικές τέχνες όπως τον κινηματογράφο, το σχέδιο, τις ψηφιακές τέχνες, τη φωτογραφία και τις τέχνες των «νέων μέσων» (video art κτλ).

Διακρίνεται από την εκπαίδευση της τέχνης στο ότι δεν επικεντρώνεται στη διδασκαλία της τέχνης αλλά στα εξής:

  • στο πως μπορεί να βελτιωθεί η εκμάθηση μέσα από τις τέχνες
  • στο πως μπορούμε να μεταφέρουμε τη μάθηση μέσα από τις τέχνες και σε άλλες ειδικότητες
  • στο να ανακαλύψει και να κατανοήσει την ανθρώπινη συμπεριφορά, τη σκέψη και τη μάθηση, ιδίως μέσω της στενής παρακολούθησης των έργων τέχνης και των διάφορων εμπειριών που αποκτάς συμμετέχοντας στις παραπάνω μορφές τέχνης.

Έχοντας ως βασική αρχή ότι: «αν ο μαθητής δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που τον διδάσκουμε, τότε πρέπει να τον διδάξουμε με τον τρόπο που μπορεί να μάθει» προσπαθεί να δείξει ότι η μάθηση και η έκφραση ιδεών και δημιουργικότητας μέσα από την τέχνη είναι ένας τρόπος για να διδαχθούν το ημερήσιο πρόγραμμα σπουδών σε συνδυασμό με τις καλλιτεχνικές δεξιότητες. Η πρόταση για μάθηση δια μέσου των τεχνών στοχεύει να προκαλέσει τους μαθητές να βελτιώσουν τις κοινωνικές δεξιότητες τους και να μαθαίνουν μέσα από το δικό τους προβληματισμό δίνοντας έτσι ίσες ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές ανεξάρτητα από φύλο, καταγωγή και σχολική επίδοση καθώς και στην παροχή δεξιοτήτων στους εκπαιδευτικούς για τη δημιουργία αποτελεσματικότερων και ποιοτικότερων τρόπων διδασκαλίας.

 

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης