Η κίνηση στην παιδική ηλικία

Η σημασία της κίνησης και των κινητικών δεξιοτήτων ήδη από την αρχαιότητα θεωρείται αναπόσπαστο στοιχείο για την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού. Η κίνηση είναι αναπόσπαστο στοιχείο [...]