Η έννοια της αειφορίας

Η κοινωνία, η οικονομία, το περιβάλλον, η πολιτική.

Εννοιες και θεσμοί που αλληλοεπιδρούν. Στόχος μας είναι αυτή η αλληλεπίδραση να είναι βιώσιμη. Η αειφορία είναι μια έννοια που διατρέχει τα παραπάνω οριζόντια, με στόχο την ισορροπία.

Ενδεικτικά, τα αιτήματα της αειφορίας είναι:

  • Η αποτροπή της οικολογικής καταστροφής (κλιματική αλλαγή, καταστροφή φυσικών οικοσυστημάτων, μόλυνση/ρύπανση του νερού και των εδαφών, ρύπανση της ατμόσφαιρας, κτλ)
  • Η εξασφάλιση της υγείας και παραγωγικότητας των οικοσυστημάτων, ώστε και οι επόμενες γενιές να ζήσουν σε ένα κόσμο υγιή και παραγωγικό.
  • Η εξαφάνιση της πείνας από τον κόσμο (όχι μείωση απλώς του αριθμού των ανθρώπων που πεθαίνουν από πείνα).
  • Η εξασφάλιση ανεκτού επιπέδου ζωής για όλους τους ανθρώπους που ζουν σήμερα στον κόσμο.
  • Η επικράτηση της ειρήνης και της συνεργασίας σε όλο τον κόσμο.

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης