Ο τροχονόμος των σκουπιδιών

Η διαλογή των απορριμμάτων δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Συχνά αναρωτιόμαστε «τι μπαίνει που». Τα έντυπα πληροφόρησης βοηθούν αλλά οι βιωματικές δράσεις είναι σίγουρο πιο αποτελεσματικές.

Ξεκινάμε λοιπόν τον διαγωνισμό για το ποιο τμήμα θα φτιάξει τον ωραιότερο «Τροχονόμο των σκουπιδιών». Συζητώντας στην τάξη για τη διαλογή τοων απορριμμάτων, κάθε τμήμα θα φτιάξει, με όποιον τρόπο θέλει, τον «Τροχονόμο» που κατευθύνει τα σκουπίδια στον σωστό κάδο.

https://app.animaker.com/animo/cJTfQ42wMtRs0XiS/