η κομποστοποίηση ξεκίνησε!

Τα δοχεία της κομποστοποίησης ήρθαν, οι μαθητές ετοίμασαν ενημερωτικό υλικό, επικοινωνήθηκε η διαδικασία εντός της σχολικής κοινότητας και τα πρώτα σακουλάκια με οργανικά απορρίμματα ήρθαν!

Με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών, οι μαθητές ενημερώνονται τακτικά για το περιεχόμενο του κάδου και τη διαδικασία που ακολουθείται. Η περιβαλλοντική επιτροπή μας υπενθυμίζει τακτικά να φέρνουμε μερικά από τα οικιακά μας απορρίμματα.