Ευχάριστες και δημιουργικές δραστηριότητες

Ευχάριστες και δημιουργικές δραστηριότητες μαθητών του ΕΝΕΕΓΥΛ, που στοχεύουν στην ελεύθερη έκφραση των μαθητών και στην επικοινωνία τους με ανθρώπους του σχολείου. Παράλληλα δίνει κίνητρο στα παιδιά να εργαστούν σε ομάδες και βοηθά «να ανοίξει» το σχολείο στην κοινωνία.