Ειδικότητα Βοηθού Οδοντοτεχνίτη

Έργο του Βοηθού Οδοντοτεχνικού είναι η εκτέλεση προσθετικών εργασιών για την ανάκτηση χαμένων δοντιών με υλικά και κράματα που έχουν εγκριθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ).Εργάζεται υπό την επίβλεψη του οδοντοτεχνίτη ο οποίος, με τη σειρά του, ακολουθεί τις οδηγίες του οδοντιάτρου. Οι οδοντοπροσθετικές εργασίες έχουν σκοπό να αναπληρώσουν τα χαμένα φυσικά δόντια και τους γύρω ιστούς με τεχνητά μέσα. Κάθε ασθενής παρουσιάζει ξεχωριστά προβλήματα, γι” αυτό απαιτείται ο Βοηθός Οδοντοτεχνικού να κατανοεί και να κατέχει την εξειδικευμένη γνώση ώστε να είναι σε θέση να προσφέρει τη σωστή λύση. Ανάλογα με τις γνώσεις και την εμπειρία του ο Βοηθός Οδοντοτεχνικού μπορεί να έχει τα εξής καθήκοντα: να φροντίζει για την οργάνωση του οδοντοτεχνικού εργαστηρίου, την προμήθεια απαραίτητων υλικών, να κατασκευάζει προσωρινές αποκαταστάσεις κινητής και ακίνητης προσθετικής, ολικές οδοντοστοιχίες, μεταλλικούς σκελετούς μερικής οδοντοστοιχίας, στεφάνες και γέφυρες όλων των ειδών.

thumbnail (3)

thumbnail (4)

thumbnail (6)

thumbnail