Δράση μαθητών στο μάθημα ζώνης

Η μακέτα του σχόλείου μας από τους μαθητές του τμήματος οδοντικής τεχνολογίας υπό την επίβλεψη της καθηγήτριας Λείσου Κωσταντίνας στο μάθημα ζώνη δημιουργικών δραστηριοτήτων.