ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Οι εκλογές για την ανάδειξη του 15μελούς μαθητικού συμβουλίου για το σχολικό έτος 2020-2021, το οποίο θεσμικά εκπροσωπεί τους μαθητές του ΕΝΕΕΓΥΛ Ιλίου  διεξάχθηκαν  την Δευτέρα 9 Οκτωβρίου, τις δύο τελευταίες ώρες. Στο ενιαίο ψηφοδέλτιο αναγράφηκαν τα ονόματα των υποψηφίων και κάθε μαθητής είχε δικαίωμα να σημειώσει από μία (1) μέχρι επτά (7) επιλογές με μπλε ή μαύρο στυλό. Η επιλογή της προτίμησης γίνεται δίπλα από το όνομα του υποψηφίου με ένα σταυρό. Την ευθύνη της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών είχε η εφορευτική επιτροπή των μαθητών.

Ο ρόλος του 15μελούς είναι σπουδαίος, αφού συνεργάζεται με το σύλλογο διδασκόντων, το σύλλογο γονέων και την τοπική αυτοδιοίκηση. Συντονίζει τα 5μελή και προωθεί τα αιτήματα των μαθητών. Δραστηριότητες που επιβάλλουν υπεύθυνη επιλογή από τους ψηφοφόρους μαθητές.

Η Δημοκρατία είναι ευαίσθητο πολίτευμα και αποτελεί υποχρέωση των ψηφοφόρων να  αντιμετωπίζουν με υπευθυνότητα τις λειτουργικές της διαδικασίες, διότι εύκολα παρεκκλίνει, κατευθυνόμενη σε λανθασμένο δρόμο που οδηγεί στην  απαξίωση την συμμετοχή των μαθητών.