Στήλη: Ημέρα Εκπαίδευσης


Η Εκπαίδευση είναι δύναμη

 «Ένα παιδί, ένας δάσκαλος, ένα βιβλίο και ένα στυλό μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο». Μαλάλα Γιουσαρφάι «Η εκπαίδευση είναι το

Top