Οφέλη Συμμετοχής

Μετά το πέρας της επιμορφωτικής δράσης έγινε απολογισμός των εμπειριών και των γνώσεων που αποκομίστηκαν όπου αναδείχθηκε η  επιτακτική ανάγκη για συμπεριληπτική εκπαίδευση, ώστε όλοι οι μαθητές να έχουν ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης και επιτυχίας και να αντιμετωπίζονται σε μεγαλύτερο βαθμό οι μαθησιακές δυσκολίες. Αναμένεται από τους εκπαιδευτικούς να προσαρμόσουν τα προγράμματα σπουδών στο βαθμό που τους επιτρέπει η ύλη του κάθε μαθήματος και να υιοθετήσουν νέες παιδαγωγικές πρακτικές.

18

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης