Δίχως εικόνα

Τομείς

Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων περιλαμβάνουν 4 τομείς ενδιαφερόντων: Ευ Ζην Περιβάλλον Ενεργός Πολίτης Επιχειρηματικότητα Καινοτομία Κάθε τομέας θα αναπτυχθεί κατά την διάρκεια ενός διμήνου του σχολικού [...]

Δίχως εικόνα

Οφέλη

Τα ΕΔ γυμνάζουν τον σημερινό μαθητή και αυριανό πολίτη σε δεξιότητες κοινωνικές, επιχειρηματικές, ενσυναίσθησης και περιβαλλοντικής ευαισθησίας και γενικότερα σε δεξιότητες σύγχρονης αυτοαποτελεσματικότητας.