Δίχως εικόνα

Οφέλη

Τα ΕΔ γυμνάζουν τον σημερινό μαθητή και αυριανό πολίτη σε δεξιότητες κοινωνικές, επιχειρηματικές, ενσυναίσθησης και περιβαλλοντικής ευαισθησίας και γενικότερα σε δεξιότητες σύγχρονης αυτοαποτελεσματικότητας.

Δίχως εικόνα

Τομείς

Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων περιλαμβάνουν 4 τομείς ενδιαφερόντων: Ευ Ζην Περιβάλλον Ενεργός Πολίτης Επιχειρηματικότητα Καινοτομία Κάθε τομέας θα αναπτυχθεί κατά την διάρκεια ενός διμήνου του σχολικού [...]