Στήλη: Οπτικοακουστικό υλικό


Παρουσιάσεις Σχολών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ από τους Unique Minds GR


Ένα μικρό βήμα

Ένα μικρό βήμα – Η υπέροχη ταινία μικρού μήκους που έχει προταθεί για Όσκαρ Η Luna είναι ένα μικρό κορίτσι


Πορτραίτα γυναικών στην επιστήμη

STEM Role Models Posters https://medium.com/nevertheless-podcast/stem-role-models-posters-2404424b37dd?fbclid=IwAR3E_L3P2YC_MfPgNnvZzGGgkz_JZI71CCGmwzXCvV7QMsJUBc16HRq5tn8  

11 Φεβρουαρίου Η Διεθνής Ημέρα Γυναικών και Κοριτσιών στην Επιστήμη

11 Φεβρουαρίου Η Διεθνής Ημέρα Γυναικών και Κοριτσιών στην Επιστήμη

11 Φεβρουαρίου Η Διεθνής Ημέρα Γυναικών και Κοριτσιών στην Επιστήμη. Καθιερώθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ (A/RES/70/212) στις


Ποιος είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος;

Για την αυτοεκτίμηση https://www.facebook.com/filosofia.zois/videos/237816757107924/UzpfSTc2Njg3MDE5MDA0NTY0NToyMTA3ODg2NjYyNjEwNjUx/?__tn__=kCH-R&eid=ARBAmbX2aXnsetlVO2qU5-O7TpqqN1gxrhLDFH1FwgGVSzOIAfjUJAltpHyRets_4St1uJHxwmMntUi-&hc_ref=ARQCG8bIN3oejgmLCW1uPiitBi4xvkI675lQI_dnGvrYqlHdFu_RrHVDexeClLH3EAo&fref=nf&__xts__[0]=68.ARAFqmIfYFxzl0WuEd84tFHq_2DvPpJYE5gc9vqvt1agWbx_NY3Mq80VlcEgonFjRgsuMXtjQxYtl_UtNqRo6zHOUsMTn0XNm2a6sR-upNq8bXydZz1rXHnb3Ztqjp1XVNWhQnfKMU7FVy2BjQtlTYaBZELpxfRuW1Fm6PweJVpVAgGsgxbDIPzmMXh19dde89_GVeVN_T2NurUy84UEtu2hwpRxBkhyvGl9ZfERK_BbLTQkVJA2hQVnM-SQa9b2yqaxKqADQhLm9NmmKPje9JiinJ4q5cVPqOjyZrVPbZZx8K4ODyV_MGZMH2GoD1eNL2Ttt7PR71mReXJafnNxFnW6mCXEMW7dkfyb  


Πώς επιλέγω επάγγελμα;

https://www.youtube.com/watch?v=Zg1FjJwDqVk

Top