Ποιος είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος;

sp

Για την αυτοεκτίμηση

https://www.facebook.com/filosofia.zois/videos/237816757107924/UzpfSTc2Njg3MDE5MDA0NTY0NToyMTA3ODg2NjYyNjEwNjUx/?__tn__=kCH-R&eid=ARBAmbX2aXnsetlVO2qU5-O7TpqqN1gxrhLDFH1FwgGVSzOIAfjUJAltpHyRets_4St1uJHxwmMntUi-&hc_ref=ARQCG8bIN3oejgmLCW1uPiitBi4xvkI675lQI_dnGvrYqlHdFu_RrHVDexeClLH3EAo&fref=nf&__xts__[0]=68.ARAFqmIfYFxzl0WuEd84tFHq_2DvPpJYE5gc9vqvt1agWbx_NY3Mq80VlcEgonFjRgsuMXtjQxYtl_UtNqRo6zHOUsMTn0XNm2a6sR-upNq8bXydZz1rXHnb3Ztqjp1XVNWhQnfKMU7FVy2BjQtlTYaBZELpxfRuW1Fm6PweJVpVAgGsgxbDIPzmMXh19dde89_GVeVN_T2NurUy84UEtu2hwpRxBkhyvGl9ZfERK_BbLTQkVJA2hQVnM-SQa9b2yqaxKqADQhLm9NmmKPje9JiinJ4q5cVPqOjyZrVPbZZx8K4ODyV_MGZMH2GoD1eNL2Ttt7PR71mReXJafnNxFnW6mCXEMW7dkfyb

 

Σχολιάστε

Top