Α2.2 Α ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 Λήψη αρχείου

 

https://learningapps.org/watch?v=pe7h7ei7t23 (1ος Τρόπος)

https://learningapps.org/watch?v=pki1m4eft23  (2ος Τρόπος)

https://learningapps.org/watch?v=pf8xuo3b323 (Μέθοδος Συμπλήρωσης Τετραγώνου)

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης