6 εξάμηνα η φοίτηση στη Σχολή Αστυφυλάκων

Από το εκπαιδευτικό έτος 2020-2021 η φοίτηση στη Σχολή Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας θα διαρκεί 6 εξάμηνα από 5 που ήταν μέχρι τώρα.

(ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4760/ΦΕΚ 247/τ. α΄/11-12-2020)