Τα 8 επίπεδα προσόντων

To πλαίσιο ταξινόμησης των προσόντων, δηλαδή των τίτλων που κατέχει ο κάθε πολίτης και έχουν αποκτηθεί μετά την ολοκλήρωση μίας διαδικασίας μάθησης αποτυπώνεται στην εικόνα:

8 επιπεδα