30 χρόνια λειτουργίας της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Έχουν συμπληρωθεί 30 χρόνια από τότε που το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές. Το κτίριο της πρώην κλινικής Κατσίγρα αποτέλεσε το πρώτο κτίριο ή αλλιώς την κυψέλη όπου θα αναπτύσσονταν σταδιακά οι δραστηριότητες του Τμήματος Ιατρικής με την φιλοδοξία να δημιουργηθεί στο προσεχές μέλλον το νέο κτίριο που θα στέγαζε το Τμήμα Ιατρικής και το νέο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στην περιοχή του Μεζούρλου σε οικόπεδο που παραχωρήθηκε από τον Δήμο Λαρισαίων.
Σήμερα το Τμήμα Ιατρικής αποτελεί μια διακριτή πολύτιμη αξία για όλη την κεντρική Ελλάδα.
Το Τμήμα Ιατρικής δέχεται 90 φοιτητές μετά από πανελλαδικές εξετάσεις οι οποίοι αυξάνονται στους 110-120 με τις μεταγραφές κάθε είδους. Σήμερα φοιτούν 741 φοιτητές ενώ έχουν αποφοιτήσει 1343.
Το Τμήμα Ιατρικής είναι από τα πρώτα Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και μεταξύ των πρώτων Ιατρικών Σχολών της ημεδαπής που έλαβε Πιστοποίηση για το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του. Αυτό σημαίνει ότι το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής του Π.Θ. συμμορφώνεται με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΑΕ (Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης) και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015) για το επίπεδο σπουδών 6 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.
Πολλοί από τους απόφοιτους μας σήμερα σταδιοδρομούν ως μέλη ΔΕΠ σε πανεπιστήμια της Ευρώπης και των ΗΠΑ καθώς και σε πανεπιστήμια της χώρας μας, συμπεριλαμβανομένου και του δικού μας Τμήματος, ενώ μεγάλος αριθμός αυτών υπηρετεί επάξια το ΕΣΥ και άλλοι διαπρέπουν στον ιδιωτικό τομέα.
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ιατρικής είναι πολυσχιδές με 17 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, όλα εξαιρετικά ελκυστικά που προσελκύουν μεγάλο αριθμό υποψηφίων φοιτητών. Εκπονούνται επίσης διδακτορικές διατριβές, 620 εκ των οποίων ολοκληρώθηκαν ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη 453.
Από την ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος αντλήθηκαν από ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα σημαντικοί πόροι πολλών εκατομμυρίων ευρώ με τα οποία δόθηκε η ευκαιρία απασχόλησης πολλών νέων επιστημόνων.
Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας αποτελεί επίσης σημαντικό ζωτικό χώρο του Τμήματος Ιατρικής όπου αναπτύσσεται το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητας του. Το νοσοκομείο που ιδρύθηκε για να εξυπηρετήσει τις κλινικές, εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μετέβαλε άρδην τον υγειονομικό χάρτη της περιοχής και ανέστρεψε την τάση που υπήρχε πριν την ίδρυσή του για αναζήτηση προηγμένων, τριτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Είναι πασιφανές ότι το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στα 30 χρόνια λειτουργίας του συνέβαλε αποφασιστικά στην ανάπτυξη της δημόσιας υγείας εξασφαλίζοντας στους πολίτες της κεντρικής Ελλάδας ποιοτικές τριτοβάθμιες υπηρεσίες έχοντας ως στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών των συνανθρώπων.
Διαβάστε όλο το άρθρο εδώ: http://www.med.uth.gr/DetailsAr.aspx?id=69904
και δείτε το βίντεο εδώ