Σχολές Καλών Τεχνών

Η εισαγωγή στις Σχολές Καλών Τεχνών (5ετούς φοίτησης) δεν γίνεται μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων αλλά μέσω ειδικών εισιτηρίων εξετάσεων που διενεργούνται κάθε Σεπτέμβριο από τις ίδιες τις Σχολές. Η επιλογή γίνεται με κριτήριο την επίδοση στις εισιτήριες εξετάσεις.

Οι σχολές αυτές είναι:

Τμήμα Εικαστικών Τεχνών, Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, δείτε εδώ

Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, δείτε εδώ

Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, δείτε εδώ

Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, δείτε εδώ