Τι είναι ο φόβος της αποτυχίας και πώς αντιμετωπίζεται;

Ο φόβος αποτυχίας, είναι ένα φαινόμενο που το συναντάμε αρκετά συχνά. Εκδηλώνεται τόσο σε νεαρά άτομα όσο και σε μεγαλύτερες ηλικίες. Οι μαθητές/τριες πολλές φορές θεωρούν ότι βρίσκονται σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα το οποίο δεν τους εφοδιάζει με τις κατάλληλες δεξιότητες αλλά αντίθετα, αποσκοπεί στο να τους εξετάζει και να τους αξιολογεί συνεχώς. Έτσι λοιπόν οι μαθητές βρίσκονται συχνά αντιμέτωποι με καταστάσεις όπως: εξετάσεις, εργασίες, προφορικές παρουσιάσεις κ.ά. Ως αποτέλεσμα, μπορεί να αισθάνονται άβολα να είναι νευρικοί και ενδεχομένως να εμφανίζουν φόβος αποτυχίας. Δεν αναφερόμαστε βέβαια σε άτομα που βιώνουν άγχος μικρής έντασης αλλά σε άτομα που βιώνουν συστηματικά μεγάλου βαθμού ανησυχία: άγχος το οποίο βασίζεται σε μη λογικές εκτιμήσεις.

Τα περισσότερα άτομα τα οποία παρουσιάζουν αυτή την μορφή άγχους σκέφτονται αρνητικά για τον εαυτό τους και τις επιδόσεις τους συγκριτικά με τους άλλους, προβλέπουν συχνότερα ατυχή γεγονότα, υπερεκτιμούν τα αρνητικά επακόλουθά των πράξεών τους και εμφανίζουν έλλειψη συγκέντρωσης στις εξετάσεις.

Ποια είναι η αιτία του φόβου αποτυχίας;

Η αιτία του φόβου αποτυχίας δεν είναι εύκολο να οριστεί. Φαίνεται να σχετίζεται με έναν συνδυασμό παραγόντων όπως «η φύση του ατόμου» και οι προηγούμενες εμπειρίες του. Σταδιακά το άγχος μπορεί να γίνει αναπόσπαστο κομμάτι του εαυτού. Το άγχος δεν αφορά μόνο σωματικές εκδηλώσεις (εφίδρωση, ταχυπαλμία, αναπνευστικές δυσκολίες, κοιλιακά άλγη) αλλά και συναισθηματικές, οι οποίες επηρεάζονται από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει κανείς τα γεγονότα.

Διάβασε περισσότερα για το φόβο της αποτυχίας και πώς αντιμετωπίζεται στον ψηφιακό οδηγό αυτοβοήθειας ΣΠΟΥΔΑ…ΖΩ του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, εδώ