Μείωση στην ύλη των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ’ Λυκείου

Από το ΥΠΑΙΘ ανακοινώθηκε, σήμερα, 4/1/2021:

»Επισημαίνεται ότι εντός της εβδομάδας θα ανακοινωθεί συγκεκριμένη μείωση στην ύλη των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ’ Λυκείου

Πηγή