4ετής η φοίτηση στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης

Η ΥΑ Aριθμ. 20071 “Πρόγραμμα Σπουδών των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισμού” δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5824/τ. β΄/30-12-2020 και εκσυγχρονίζει και επεκτείνει το πρόγραμμα σπουδών των δύο Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και Κρήτης σε 4 έτη, στο πλαίσιο της αναβάθμισης και της ανωτατοποίησης των Σχολών αυτών.

 Λήψη αρχείου