Νέο ενημερωτικό υλικό

Υπενθυμίζουμε ότι στο μάθημα ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΑΤΟΛΙΣΜΟΣ στην ηλεκτρονική τάξη η-τάξη αναρτάται συνεχώς νέο υλικό.

Δείτε εδώ στους συνδέσμους:

- Ιστολόγιο και

- Έγγραφα (Πληροφορίες για σπουδές και επαγγέλματα)