Επαγγελματική Εκπαίδευση και Άτομα με Αναπηρία

Η αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης, για τα άτομα με αναπηρία, συνιστά ένα ουσιαστικό εργαλείο πρόσβασης σε μια συμπεριληπτική/ενταξιακή εκπαίδευση, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην εργασιακή τους ένταξη.

Στο κείμενο πληροφόρησης, από το Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας – ΙΝ.Ε. Γ.Σ.Ε.Ε., Επαγγελματική Εκπαίδευση και  Άτομα με Αναπηρία, παρουσιάζεται το υφιστάμενο πλαίσιο για την επαγγελματική εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία στη χώρα μας: οι βασικοί φορείς που τη συγκροτούν στο πλαίσιο της δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η λειτουργία τους καθώς επίσης και οι στόχοι που θέτει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, που δημοσιεύθηκε πρόσφατα.
Δείτε το κείμενο πληροφόρησης Επαγγελματική Εκπαίδευση και Άτομα με Αναπηρία