8-19 Μαρτίου η υποβολή αιτήσεων των αποφοίτων για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Η ΥΑ Αριθμ. Φ.251/22933/Α5 (1) ”Καθορισμός του χρόνου και της διαδικασίας υποβολής των Αιτήσεων – Δηλώσεων των αποφοίτων για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου έτους 2021”

δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 826/τ. β΄/ 2-3-21και ορίζει το διάστημα 8-19 Μαρτίου 2021 για την υποβολή των αιτήσεων των αποφοίτων για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Το ίδιο διάστημα οι μαθητές/τριες της Γ τάξης μπορούν να συμπληρώσουν τις αιτήσεις – δηλώσεις που έχουν ήδη υποβάλει.Λήψη αρχείου