Μονοπάτια σταδιοδρομίας για όσους έχουν σπουδάσει χρηματοοικονομικά

To πάνελ αυτό πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διαδικτυακής εκδήλωσης «Μονοπάτια Σταδιοδρομίας» στις 20 Φεβρουαρίου 2021.

Διοργανωτής ήταν το Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας.

Συμμετέχουν ένας ακαδημαϊκός καθώς και στελέχη που είτε έχουν σπουδάσει χρηματοοικονομικά είτε έχουν στην ομάδα τους συνεργάτες που έχουν σπουδάσει χρηματοοικονομικά.

Επιπλέον, έχουν ακολουθήσει διαφορετικά, μεταξύ τους, μονοπάτια σταδιοδρομίας. Εισηγητές:

Κοντοδαίμων Μάρθα, Project Manager – Επιστημονική Συνεργάτης, Ίδρυμα Konrad Adenauer Ελλάδος και Κύπρου (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ)

Σπύρου Σπύρος, Καθηγητής, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Βενιζέλος Ευάγγελος, Partner, Financial Services & Leader of the Graduate Rotational Program in FS, PwC Greece

Εμμανουηλίδης Αργύρης, Head of FP&A, CapCo Ντατζόπουλος Αντώνης, Executive Director, J. P. Morgan Private Bank

Παναγιώτου Χρήστος, Υποδιευθυντής της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ενεργητικού Παθητικού, Alpha Bank

Ρέπουλης Γιάννης, Head of Talent Acquisition and Development Division / Eurobank SA

Τζούραλη Ευαγγελία, Υποδιευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών, Εurolife FFH

https://youtu.be/qRNRmtGmDZY