Διαδικτυακή διημερίδα ενημέρωσης μαθητών/τριων Λυκείου «Μαθαίνω για τα Νέα Τμήματα»

Στις 19 και 20 Μαρτίου 2021 το 2ο Κ.Ε.Σ.Υ. Β’ Αθήνας υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρίας Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π.)  διοργανώνει Διαδικτυακή Διημερίδα με θέμα:

«Μαθαίνω για τα Νέα Τμήματα».

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η  ενημέρωσή των μαθητών/τριών  για τα αντικείμενα σπουδών νεοϊδρυθέντων Τμημάτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και για τις επαγγελματικές προοπτικές και διεξόδους που προσφέρουν αυτά.

Η παρουσίαση κάθε τμήματος θα γίνει από εκπροσώπους του.

Δόθηκε η δυνατότητα ταυτόχρονης μετάδοσης της, μέσω Youtube από την ΠΔΕ Αττικής, προκειμένου να εξασφαλιστεί η μέγιστη συμμετοχή μαθητών.

Η διαδικτυακή εκδήλωση θα είναι προσβάσιμη από το κανάλι της ΠΔΕ Αττικής στο Youtube  (https://www.youtube.com/c/ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ)

Κατά τη διάρκειά της οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις στο:sep2kesybathens@gmail.com

Δείτε εδώ