Παρουσίαση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Με 3 σχολές και 8 τμήματα το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών όπως παρουσιάσθηκε σε πρόσφατη εκδήλωση.

Δείτε το συνημμένο έγγραφοΛήψη αρχείου