Κανόνες ορθής διαδικτυακής συμπεριφοράς

Ενημερωτικό video για ένα σύνολο οδηγιών για τον κατάλληλο τρόπο επικοινωνίας με ένα ή περισσότερα άτομα μέσω του Διαδικτύου (netiquette).

Από το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου – SaferInternet4Kids – Greek Safer Internet Center

 

Εδώ