Καθορισμός του αριθμού εισαγομένων ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022,ύστερα από συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2020-2021

Η κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας & Θρησκευμάτων, Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής Αριθμ. 2421.1/31394/2021 ”Καθορισμός του αριθμού εισαγομένων ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, ύστερα από συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2020-2021”
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1863/τ. β΄/7-5-2021 και ορίζει

τον αριθμό των ιδιωτών υποψηφίων που θα εισαχθούν στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021 -2022, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε είκοσι επτά (27) και σε εκατό (100), αντιστοίχως.

Αναλυτικά δείτε το ΦΕΚΛήψη αρχείου