Ενημερωτική διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο «Πρόσβαση των φοιτητών και φοιτητριών με αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην Τριτοβάθμια

Ενημερωτική διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο «Πρόσβαση των φοιτητών και φοιτητριών με αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας WEBEX, την Τετάρτη στις 9 Ιουνίου και ώρα 6 μ.μ. με ταυτόχρονη διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

Επισυνάπτονται η πρόσκληση και το πρόγραμμα της εκδήλωσης:Λήψη αρχείου